Studiespørsmål
 • Hva bestemmer ”set point”?
 • Hva legges i begrepet ”normal kroppstemperatur og kjernetemperatur”?
 • Redegjør for balansen mellom varmeproduksjon og varmetap.
 • Forklar hvordan feber oppstår.
 • Hvordan inndeler du feberskalaen?
 • Gjør rede for ulike faktorer som påvirker kroppstemperaturen og hvorfor.
 • Hvilke problemer har nyfødte vedrørende kroppstemperaturen? Nevn viktige sykepleietiltak.
 • Gjør rede for temperaturregulering hos eldre.
 • Vurder anvendelse av ulike metoder for temperaturmåling.
 • Hvorfor oppstår hypertermi og hypotermi?
 • Forklar hva som kan være årsaker til forhøyet temperatur etter en operasjon?
 • Redegjør for hva du må observere i forbindelse med feber.
 • Hvor måles kroppens kjernetemperatur?
 • Begrunn hovedprinsippene for sykepleie til pasienter med:
  • feber (alle aldre)
  • feberkrampe
  • frostanfall
  • hypotermi