Oppsummering Listen

Temperaturmåling blir ikke automatisk benyttet ved alle sykehusinnleggelser lengre. Kroppstemperaturen er fortsatt likevel en nyttig indikator på om en er frisk eller ikke. Høy eller lav temperatur sier lite om hvilken sykdom en eventuelt har, men det viser om det er forstyrrelser i kroppstemperaturen. En må heller ikke glemme at det er individuelle forskjeller innenfor ”normalen” og at mange faktorer kan påvirke temperaturreguleringen.