Innledning Listen

Det forventes at du på forhånd har gjennomgått den leksjonen i anatomi og fysiologi som omtaler temperaturregulering. Underveis er det særdeles viktig å studere pensum, andre fagbøker og Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten for å få utfyllende kunnskap. Til sammen gir dette studieopplegget deg mulighet til å forstå fagstoffet bedre, svare på studiespørsmål og gi pasientene en faglig forsvarlig sykepleie når de sliter med kroppstemperaturen.

Læringsutbytte:
Etter å ha studert dette temaet skal du kunne:

  • Gjøre rede for reguleringen av kroppstemperaturen og faktorer som påvirker denne.
  • Gjøre rede for normal og unormal kroppstemperatur.
  • Gjøre rede for viktige observasjoner og sykepleietiltak til pasienter med endringer i temperaturen. Observere og kontrollere temperaturen og dokumentere normale temperaturforhold og avvik fra dette.
  • Hjelpe pasienten til å gjenopprette normal kroppstemperatur og forebygge komplikasjoner.
  • Dokumentere observasjoner og sykepleiehandlinger.