Informasjon

www.erasmusnursing.net er utviklet i prosjektet DIMEANE — Development and Implementation of Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education — i ERASMUS+ programmet, Call 2014, Round 1, Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Action: Strategic Partnerships, Field: Higher Education.

Erasmus
University of Nottingham
Universidad Católica de Valencia
University of Stavanger

Ansvarlig koordinator for DIMEANE-prosjektet:
Universitetet i Stavanger, ved NETTOP-UIS
www.uis.no/nettop
Kontaktperson: Atle Løkken, Underdirektør, leder NETTOP-UIS
[email protected]

 

Partnere i DIMEANE-prosjektet:

Universitetet i Stavanger, Norge
www.uis.no
Kontaktperson: Kristin Hjorthaug Urstad, Institutt for helsefag
[email protected]

Universitetet i Nottingham, England
www.nottingham.ac.uk
Kontaktperson: Professor Heather Wharrad, School of Health and Sciences [email protected]

Det Katolske Universitetet i Valencia, Spania
www.ucv.es
Kontaktperson: Dr Santiago Alamar, Avdeling for sykepleierutdanning
[email protected]

 

Alt innhold under www.erasmusnursing.net, inkludert nettløsningen og mobilapplikasjonen innholdet er publisert i, tilhører partnerne i DIMEANE-prosjektet og er beskyttet av lover om opphavsrett. I henhold til ERASMUS+ Programme Guide, Version 3(2015) er innholdet under og løsningene for www.erasmusnursing.net tilgjengelig for bruk av allmennheten under åpen lisens, med vilkår og begrensninger som følger av Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Creative Commons License
Dette arbeidet er lisensiert under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Dette innebærer at ingen deler av innholdet kan bearbeides eller tas ut av sin sammenheng, men må benyttes i den form og den løsningen det er publisert i.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt med partnerne i DIMEANE-prosjektet, kan brudd på lisensvilkårene medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

 

‘Temperaturregulering’ er en selvstendig del av www.erasmusnursing.net, med følgende bidragsytere:

Manusforfatter: Kjellaug Kaldestad Johannessen, 2009, 2013

Illustrasjoner og interaktive elementerNettop UiS 2016

Språklig bearbeiding og innlesing: Eva Sleire, 2013

Sluttproduksjon: Universitetet i Stavanger, ved NETTOP-UIS, 2016

 

Om forfatteren

Kjellaug Kaldestad Johannessen, Cand. polit., er tidligere Universitetslektor ved Universitetet i Stavanger. Hun har arbeidserfaring som sykepleier fra både inn- og utland. Hovedtyngden av sin yrkeserfaring fra universitets- og høgskolesektoren. Hennes kompetanseerfaring spenner fra undervisning og veiledning, sykepleie, pedagogikk og bruk av IKT-verktøy i læring. I hennes stilling hos UiS, hadde Kaldestad Johannessen hovedansvaret for desentralisert sykepleierutdanning i Dalane og drevet utviklingsarbeid gjennom faggrupper i Nettverksuniversitetet. 


Forbehold

Partnerne i DIMEANE-prosjektet tar opphavsrett på alvor. Hvis det likevel kan stilles spørsmål ved vår bruk av innhold, eller påpekes at det i noen del av www.erasmusnursing.net foreligger brudd på opphavsretten, ber vi om at vi blir gjort oppmerksom på dette umiddelbart. Eventuelle brudd på opphavsretten fra vår side er utilsiktet og vil bli rettet opp.

All bruk av www.erasmus-nursing.net, innholdet, nettløsningen, mobilapplikasjonen og nødvendig tredjeparts maskin-/programvare, er på eget ansvar. Det kan ikke reises krav til DIMEANE-prosjektet, dets partnere eller andre bidragsytere som følge av utilsiktede konsekvenser av bruken eller eventuelle feil i innholdet eller løsningene.

Hvis det oppdages feil i innholdet eller de tekniske løsningene for www.erasmusnursing.net, ber vi om at dette så snart som mulig blir formidlet til ansvarlig koordinator for DIMEANE-prosjektet:
Universitetet i Stavanger, ved NETTOP-UIS
www.uis.no/nettop

 

Takk for at du har brukt tid på å lese denne siden.