3.0 Prinsipper for sykepleiehandlinger Listen

Dersom en forstår de ulike mekanismene som rår i temperaturreguleringen er det også lettere å forstå styrende prinsipper for ulike sykepleietiltak som settes i gang og den videre oppfølging. For hver grad Celsius temperaturen stiger, øker også stoffskiftet med ca 10 %.

Ved feber er det viktig å observere almenntilstanden og bevissthetstilstand. Måle temperaturen til den er stabilt normal. Registrere puls, respirasjon og evt BT. Sjekk om pasienten har cyanose og/eller har smerter.

 

Det første prinsippet for sykepleietiltak er å…

 

1. Øke varmetapet gjennom ledning, stråling, fordampning og konveksjon som f. eks å..

 • Ha på lite tøy, evt lett sengetøy, bare et laken, eller et teppe
 • Vaske med kaldt eller lunkent vann
 • Ha vifte i rommet, frisk luft med gjennomtrekk
 • Lav fuktighet i rommet
 • Romtemperatur på ca 18 – 20°C er gunstig for å tape varme

Eller…

 

2. Redusere varmeproduksjonen ved å…

 • Gi pasient ro, hvile, søvn og avlaste fysisk og psykisk
 • Overholde visittider og unngå støy fra omgivelsene
 • Vurdere medpasienter
 • Tilpasse aktivitet ved stell

En må..

 

3. Sikre behovet for væske, ernæring og O2.

 • Foreslå kald og næringsrik drikke
 • Små lettfordøyelige måltider, spør etter ønsker fra pasienten
 • Føre drikkeliste
 • Observere væsketap via hud og lunger
 • Observere hudens tilstand og symptomer på inntørking
 • Observere og måle diurese

Det er viktig også å…

 

4. Forebygge komplikasjoner og unngå…

 • Dehydrering
 • Decubitus
 • Andre sengeleiekomplikasjoner
 • Uttørrede slimhinner
 • Sekundære infeksjoner

Til slutt må sykepleier…

 

5. Tilstrebe velvære ved å…

 • Oppnå samarbeid med pasienten og pårørende
 • Gi godt stell og munnstell
 • Gi kald klut på pannen
 • Gi trygghet ved å se ofte til pasienten
 • Gi ringeklokke

 

 

Frostanfall inntrer når temperaturreguleringssenteret plutselig innstilles på et høyere nivå enn det nivået som finnes i blodet. Kroppen vil gjenopprette misforholdet ved å produsere mer varme for å nå “termostatens» nivå.
Mens pasienten produserer varme, er kald, skjelver, har muskelaktivitet og lignende er det styrende sykepleietiltak å…

1. Redusere varmetapet optimalt ved f.eks.

 • å tilføre varme gjennom tepper, tøy, varmeflaske, varm drikke og god temperatur i rommet

2. Tilstrebe velvære gjennom

 • god hvilestilling
 • ro og skjerming av pasienten
 • informasjon med mer

Når frostanfallet er over behandles pasienten med samme sykepleietiltak som ved febertilstander.

Pasienten må observeres nøye. Kroppstemperaturen måles når frostanfallet begynner og etter at det er over. Når årsaken til frostanfallet er ukjent blir det ofte rekvirert blodkultur av lege. Dette er en prøve hvor en dyrker blodet for å få frem eventuelle mikroorganismer som forårsaker anfallet. En må også være observant på nye frostanfall.

Feberkramper
Her må en sørge for at pasienten har frie luftveier og ligger i sideleie. Det er viktig med rask avkjøling og å hindre eventuelle fallulykker eller andre uhell under krampeanfall. Det tas temperaturmåling eventuelt under og etter anfallet. Siden tilstanden ofte er skremmende må en gi god informasjon og omsorg både til barn og foreldre. Har barnet flere anfall blir det ofte anbefalt å ha og å gi febernedsettende medikamenter hjemme når barnet får høy feber.

Hypotermi
Som ved andre problemtilstander i temperaturreguleringen skal en kontrollere vitale tegn. Varme tilføres pasienten ved de samme prinsippene som ved et begynnende frostanfall. En må også være spesielt forsiktig og forebygge hypotermi hos nyfødte, barn og eldre. Langvarig behandling av hypotermi krever ofte sykepleie i intensivavdeling.