Refleksjon
Reflekter over:
Du møter en pasient, et lite barn, som har svært høy feber. I tillegg har barnet kramper eller rykninger. Barnet har også vanskeligheter med å puste, øynene er ikke fokuserte og det fråder rundt munnen.

Hvilke sykepleietiltak vil du iverksette? Begrunn tiltakene.
(Tenk på dette, og hvordan du hadde behandlet pasienten. Se nederst på siden for eksempel på svar).

 

forside

Eksempel på svar:

En slik situasjon kan oppleves svært dramatisk. Ut fra symptomene er det stor sannsynlighet for at barnet har feberkramper.

For å minske kroppstemperaturen til barnet kan man kle av barnet og ta det med ut eller til et kjølig rom. De fleste blir fort bedre når de blir litt nedkjølt.

Det er også viktig å tilkalle lege for å utelukke alvorlige infeksjoner. Det er vanlig at en også undersøker barnet videre for å utelukke epilepsi.

Noen barn kan være mer utsatt for å få feberkramper. I slike tilfeller er det vanlig å gi barnet febernedsettende midler, inntil de er 3 år gamle, dersom de får feber over 38 °C.