Refleksjon
Reflekter over:

Du møter en pasient, en eldre mann, som er sengeliggende. Huden er blek og kjølig. Respirasjonsfrekvensen er hurtig. Han virker trett og føler seg syk. Han skjelver ukontrollert og hakker tenner. Han forteller at mange rundt ham har hatt influensa. Hvilke sykepleietiltak vil du iverksette? Begrunn tiltakene.
(Tenk på dette, og hvordan du hadde behandlet pasienten. Se nederst på siden for eksempel på svar).

808

 

 

Eksempel på svar:

Ut fra symptomene er det stor sannsynlighet for at mannen har frostanfall. Årsaken til at han fryser er at kroppens temperatur er lavere enn det kroppens termostat er innstilt på. I slike tilfeller prøver kroppen selv å øke kroppstemperaturen. Det gjør den blant annet ved å minske varmetapet fra huden ved reflektorisk perifer karkonstriksjon. I tillegg får pasienten ”gåsehud”, som ytterligere bidrar til å holde på varmen.

Det første en kan gjøre er å dekke til pasienten med et pledd for å hjelpe ham med å øke kroppstemperaturen. Når kroppstemperaturen etter hvert når den temperaturen som termostaten er innstilt på dilateres kapillærene, og huden kjennes varm. Når temperaturen så faller vil pasienten svette mye og det er viktig å få i pasienten nok væske. Et frostanfall kan være en svært ubehagelig opplevelse for pasienten. Eventuelle smerter kan bli mer intense og kjennes uutholdelige på grunn av muskelskjelvingen. Det er også viktig å tilkalle lege for å få kartlagt årsaken til frostanfallet og for å finne ut hvilken behandling pasienten eventuelt trenger.