1.4 Faktorer som påvirker kroppstemperaturen Listen

Tid på døgnet
Ved søvn har vi nedsatt varmeproduksjon, stoffskifte og aktivitet. Det er ikke uvanlig å observere svette hos sovende personer, spesielt barn, ved lavere temperatur enn vanlig. Kroppstemperaturer er vanligvis lavest mellom klokken 02.00 og 06.00.

I løpet av dagen stiger temperaturen mellom 0,5 og 1°C. Måles temperaturen morgen og ettermiddag forventer en høyere temperatur på ettermiddagen.

Alder
Barn, nyfødte og premature har liten evne til å reagere på temperatursvingninger, og har dermed liten evne til å holde kroppstemperaturen stabil. Temperaturen hos barn kan være opptil 1°C høyere enn normalt.

Eldres evne til å opprettholde stabil og normal kroppstemperatur reduseres på grunn av nedsatt temperaturfølelse. Varmetapet er større når mengden underhudsfett reduseres i tillegg til nedsatt elastisitet i blodårene og nedsatt evne til å svette. Eldre kan være syke uten at de får feber.

Voksnes temperatur stiger ofte ved kraftig muskelaktivitet. Ellers reguleres temperaturen ved at en kler av og på seg ved behov.

Hormonpåvirkning
Økt produksjon av tyroksin øker stoffskiftet og dermed kroppstemperaturen. Nedsatt produksjon av tyroksin har motsatt effekt. Adrenalin kan gi økt temperatur. Fertile kvinner har ofte en temperaturforhøyelse på ca 0,5°C to dager før eggløsning.

Dette fenomenet blir benyttet diagnostisk overfor kvinner med fertilitetsproblemer. Kvinner blir spurt om å ta temperaturen noen måneder for å se om de har temperaturforhøyelse der en regner med at de skal ha eggløsning.

Ernæringstilstand
Næringsinntak kan gi temperaturøkning med 0,1 til 0,3°C. Effekten kommer ca 20 – 30 min etter et måltid. Mennesker som er underernærte fryser lettere enn overvektige. Dehydrering kan også øke kroppstemperaturen.

Muskelarbeid/aktivitet
Kraftig muskelarbeid kan øke temperaturen kraftig. Dette stabiliserer seg etter ca en halv time.

Omgivelser
Ved lengre tids opphold i varme omgivelser kan kroppstemperaturen øke uten at det er sykelig. Ved opphold i kalde områder endres normalt ikke temperaturen hos andre enn barn og eldre, som kan få temperaturfall.

Sykdomstilstander
Bakterier, virus, toksiner og kjemiske reaksjoner fra kroppens inflammatoriske reaksjon kan gi feber. Vevsskader etter et hjerteinfarkt gir vanligvis feber.

Operative inngrep
Feber umiddelbart etter en operasjon er normalt. Vanligvis stabiliseres den i løpet av tre til fire dager. Stiger feberen etter tre til fire dager kan det tyde på en infeksjon.

Legemidler
Legemidler kan påvirke sirkulasjonen eller metabolismen og således påvirke kroppstemperaturen.