Refleksjon
Reflekter over:
Det finnes personer som sier de har feber når de har en kroppstemperatur på litt over 37 °C. Skal vi tro på dem, og hvilke konsekvenser har det for deg som sykepleier?
(Tenk på dette, og hvordan du hadde behandlet pasienten. Se nederst på siden for eksempel på svar).

 
804
 

Eksempel på svar:
Menneskets normale kroppstemperatur varierer mellom 36,4 °C og 37,5 °C.
Det finnes individuelle variasjoner både i forhold til hva mennesker opplever som behagelig og hvilke yttergrenser de har for sykdomsfølelse og overlevelsesevne. Det er derfor viktig å lytte til pasienten for å høre hva som er normalt for ham eller henne og å observere kliniske tegn.