Ranger
Oppgave: rangering
Dette bildet inneholder ulike kurver. Hvilken beskrivelse passer best til hver kurve? Ranger svarene, der den øverste er nummer 1 og den nederste er nummer 4.

kurver-2

 

  • Frostanfall- Når pasienten skjelver ukontrollert og hakker tenner av kulde fordi kroppstemperaturen øker raskt kalles det frostanfall.
  • Remitterende feber- Når det er tydelige døgnsvingninger i kroppstemperaturen, noe som ses ved virusinfeksjon, kalles det remitterende feber.
  • Vedvarende feber- Når kroppstemperaturen holder seg høy over flere døgn kalles det vedvarende feber. Døgnvariasjonene kan mangle eller være små.
  • Intermitterende feber- Når kroppstemperaturen veksler mellom å være høy og lav kalles det intermitterende feber. Ved enkelte febertilstander kan temperaturen være normal mellom hver topp.