1.2 “Normal og unormal” kroppstemperatur Listen

artikkel_forside

Allerede på Galilei sin tid kjente de til temperaturmåling, men først utover på 1900-tallet ble det alminnelig å benytte temperaturmåling til klinisk bruk.

De fleste organer tåler betydelig nedkjøling uten å ta skade. I tidligere faglitteratur står det at det er fare for liv med temperatur under 34°C, men for noen år siden ble det skrevet historie. Anna hadde 13.8°C da hun ble funnet i sjøen – og hun overlevde.