1.1 Varmeproduksjon og varmetap Listen

For å kunne fungere normalt er mennesket avhengig av en ganske konstant kroppstemperatur rundt 37°C. Det aller meste av det vi spiser, omdannes før eller senere til varme i kroppen. Jo mer aktive vi er, jo mer forbrenner vi, og desto større blir varmeproduksjonen. Vi får varme gjennom økt blodtilstrømning, ved å øke metabolismen, muskelkontraksjoner og hormonpåvirkning.

Vi taper varme gjennom svette og vasodilatasjon. Det blir økt blodsirkulasjon til hud og vi taper varme fra huden. Kalde omgivelser og mindre påkledning hjelper også. Det er fire fysiske prinsipper som er viktig å forstå når en skal bistå pasienter med overskuddsvarme eller for å forbygge hypotermi.

Mennesket har fire måter å drive varmeutveksling på. Enten motta varme eller gi varme.

Stråling
Her er det ikke direkte kontakt, men vi vinner eller taper varme avhengig av temperaturen på hudoverflaten og IR-stråler. Sola gir oss masse stråleenergi. En naken person har et stort varmetap, ca 60 %, til et rom med en temperatur på 21°C.

Et nyfødt barn må tørkes av og pakkes inn med en gang etter fødselen for å hindre varmetap. Barnet har en stor kroppsoverflate ift kroppsvekt og taper lett kroppsvarme. Når vi mennesker krøller oss sammen blir kroppsoverflaten mindre og det gjør vi for å hindre varmetap.

Ledning (konduksjon)
Her er det direkte kontakt mellom to gjenstander som er i berøring med hverandre. F.eks taper en varme ved å ha fingre rundt en isklump eller legge seg i kalde sengetøy. En kald klut på pannen kan være godt for en person med feber. Fett og muskelvev leder dårlig og beskytter og isolerer kroppen mot varmetap

Strømning (konveksjon)
er luft i bevegelse. Vi merker luftstrømning ved å løpe, ved trekk og vind. Varm luft er lettere enn kald luft og stiger til værs. Den blir erstattet av kaldere luft og vi taper varme.

Fordampning
skjer via vannmolekyler i bevegelse: ca ¼ av alt varmetap skyldes fordampning. Huden er ikke vanntett og derfor mister vi varme gjennom f eks svette. Fordampning er energikrevende, og blir redusert ved høy luftfuktighet.