1.0 Regulering av kroppstemperatur Listen

Å hjelpe pasienten til å regulere kroppstemperaturen er en viktig og krevende sykepleieoppgave. Vanligvis beskytter vi oss mot ubehagelige endringer i kroppstemperaturen ved vår egen fornuftige atferd. Vi klær på oss og av oss. Vi er i aktivitet og vi tar pauser. Vi unngår å ta på varme og kalde gjenstander.

Som sykepleiere må vi ofte “tenke og handle” for andre personer som er i en tilstand der de ikke er i stand til å ta vare på selv, for eksempel små barn og bevisstløse pasienter. Sykepleieren må observere, identifisere, vurdere og dokumentere grunnleggende sykepleie til pasienter med ulike forstyrrelser i kroppstemperaturen ut fra subjektive data. Sykepleietiltak er da rettet mot pasientens opplevelse, reaksjoner og beskrivelse av sin egen situasjon.

Dette kan være data som hodepine, smerter, frost eller varmefølelse og lignende. Det kan også være objektive funn som verdier fra en temperaturmåling og blodprøver. Det er data som gir en nødvendig og viktig informasjon om en tilstand i kroppen. Kroppstemperatur benyttes som en indikator på om pasienten er frisk eller ikke.

Feber har lenge vært et kjent symptom på sykdom. Ved uheldige temperaturendringer må sykepleieren sette i gang ulike sykepleiehandlinger i den hensikt å hindre skader, øke pasientens velvære og gjenopprette normal kroppstemperatur. Forutsetningene for å opprette konstant kroppstemperatur er å oppnå en balanse mellom varmen kroppen produserer og varmen kroppen avgir til omgivelsene.

Temperaturreguleringen er en av kroppens homøostatiske mekanismer. Når vi snakker om kroppstemperatur, mener vi temperaturen inne i kroppen, dvs. kjernetemperaturen. Det er
den vi er ute etter når vi utfører en temperaturmåling. Kjernetemperaturen varierer i løpet av døgnet og ved omgivelsenes temperatur. Huden, sammen med blodsirkulasjonen, er medbestemmende for kjernetemperaturen. Jo mer blod som strømmer gjennom huden jo varmere blir vi og jo mer varme tapes fra huden.

Det er ikke samme kjernetemperatur overalt i kroppen. Kjernetemperatur er ulik temperaturen på kroppens ytre hudoverflate, “det ytre skallet”. “Skallet” har lavere temperatur. Håndtemperatur er ca 30 – 33°C, vi får kuldefølelse på ca 17°C og vi brenner oss ved temperaturer over ca 43°C.

Temperaturreguleringssenteret i hypotalamus fungerer som kroppens termostat. Termostaten har et “set point” og har sammen med flere andre reguleringsmekanismer medansvar for å holde kroppstemperaturen relativt konstant på tross av omgivelsene.

Kroppstemperaturen regnes som et vitalt tegn og er en måling av organismens varme uttrykt i grader Celsius eller Fahrenheit. Det var den svenske astronomen Anders Celsius (1701-1744) som laget Celsiusskalaen slik som vi kjenner den i dag.

 

1_regulering_kroppstemp_25degrees
2_regulering_kroppstemp_
3_regulering_kroppstemp_
4_regulering_kroppstemp_